Privacyverklaring Relaxed Ruziemaken voor Leiders met Lef

Informatie over de manier waarop wij met jouw privacygevoelige gegevens omgaan.

Relaxed Ruziemaken voor Leiders met Lef is een associatie die wordt gevormd door de trainers/coaches Joyce A. Korver en Tom Goddijn en is geen rechtspersoon. De organisatie is in handen van Joyce Korver via Korver Mediation (KVK 30254125) en Tom Goddijn via Twist&Connect (KVK 27253136).
De website van Relaxed Ruziemaken voor Leiders met Lef is www.relaxedruziemakenvoorleidersmetlef.nl.

De verwerkingsverantwoordelijken zijn:

Joyce A. Korver van Korver Mediation, Einde 8, 4112 JA Beusichem
Tom Goddijn van Twist&Connect, Bavelsleaan 63, 4835 GR Breda

Ieder van ons is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Joyce Korver is verantwoordelijk voor de verwerking van privacygegevens die je aan haar verstrekt. Tom Goddijn is verantwoordelijk voor de verwerking van privacygegevens die je aan haar verstrekt. Joyce Korver en Tom Goddijn zijn samen verantwoordelijk voor de privacygegevens die je via de website www.relaxedruziemakenvoorleidersmetlef.nl of in onze trainingen en bijeenkomsten verstrekt.

Relaxed Ruziemaken voor Leiders met Lef verwerkt de persoonsgegevens die we van jou – of in het geval van een training voor professionals – die wij van jouw werkgever ontvangen. Het gaat om gegevens die we ontvangen bij aanmelding of tijdens training of begeleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als je op andere wijze contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: jouw naam, adres en overige contactgegevens, betalingsgegevens, jouw feedback over de training en overige informatie die jij aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Relaxed Ruziemaken voor Leiders met Lef persoonsgegevens in het kader van jouw training, zoals jouw aanwezigheid, eventuele resultaten en -indien toepasselijk- of je de training (met goed gevolg) hebt afgerond.

Relaxed Ruziemaken voor Leiders met Lef gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- de registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de door jouw gekozen training of bijeenkomst;
- het verzorgen van de door jou gekozen training;
- om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
- om jou onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
- om jou de door jou gevraagde inlichtingen te verstrekken en op jouw vragen te reageren; en
- om te voldoen aan op Relaxed Ruziemaken voor Leiders met Lef rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.

Bij trainingen voor professionals kan – indien dat met jouw werkgever is overeengekomen – Relaxed Ruziemaken voor Leiders met Lef informatie over jouw aanwezigheid bij de training verstrekken aan jouw werkgever. Wij kunnen jouw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan accreditatieorganisaties. Relaxed Ruziemaken voor Leiders met Lef zal jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij jij daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Relaxed Ruziemaken voor Leiders met Lef of indien Relaxed Ruziemaken voor Leiders met Lef daartoe wettelijk verplicht is.
Voor het opstellen van bijvoorbeeld persoonlijkheidsvragenlijsten werken wij met software die daarbij als verwerker optreedt van jouw gegevens. Wij spannen ons in om te realiseren dat de leveranciers zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld.

Wij werken niet op andere manieren met jouw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling of automatische besluitvorming en worden ook niet gekoppeld aan andere databases tenzij jou ons daarvoor toestemming geeft. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Indien jij vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn kunt jij ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen 6 weken door ons worden behandeld.

We bewaren de gegevens tijdens de looptijd van de training. Daarna worden ze in een archief opgeslagen, zodat jij daar ook in de toekomst gebruik van kunt maken en om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn is minimaal 7 jaar. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij verwijderen de gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer jij zelf om verwijdering verzoekt.

We willen het jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op onze website te delen. Dit kan door middel van social media buttons. De meeste social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons: Facebook, LinkedIn, YouTube. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de gegevens door de social media kanalen.

Relaxed Ruziemaken voor Leiders met Lef kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Deze Privacy Policy is opgesteld in december 2020